Konkurs”Projektanci edukacji”

wpis w: Komunikat | 0

Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Projektanci edukacji”. Publikując ekologiczny projekt „KOSZ, czyli Kolektyw Odpady Sumiennie Zbierający” klasy 1a, walczymy o pozyskanie grantu, który da nam szanse na zrobienie czegoś ciekawego i dobrego!
Każdy z Was może nam pomóc zwyciężyć. Prosimy o Wasze głosy! już od poniedziałku:

1. Aby oddać głos w konkursie, wejdź na stronę projektanciedukacji.pl, zakładka „Konkurs”.
2. Możesz oddać jeden głos dziennie na jeden projekt w każdej kategorii wiekowej.
3. W „Galerii Pomysłów” znajdziesz listę pomysłów, które biorą udział w głosowaniu.
4. Kliknij przycisk „Głosuj” przy wybranym pomyśle.
5. Wpisz swój adres e-mail i zatwierdź przyciskiem „OK” (jeśli głosujesz pierwszy raz, system poprosi Cię o uzupełnienie danych niezbędnych do udziału w głosowaniu).
6. UWAGA! Każdy oddany głos należy aktywować linkiem, który zostanie wysłany na wpisany adres e-mail. Masz na to czas do północy.
7. Głosowanie trwa tylko 12 dni.

Nasz projekt to:

https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=5954

Bardzo prosimy o oddawanie głosów na nas CODZIENNIE!

Z góry dziękujemy

 

dodała: Agata Nowak

 

„Education designers” competition

Our school takes part in the competition „Education designers”. By publishing the ecological project „KOSZ” (Scrupulously Collecting Waste Group) class 1a, we fight for a grant that will give us a chance to do something interesting and good!

Each of you can help us win. We ask for your votes! from Monday:

1. To cast your vote in the competition, go to the site projektanciedukacji.pl, tab „Competition”.

2. You can cast one vote per day for one project in each age category.

3. In the „Ideas Gallery” you will find a list of ideas that are voting.

4. Click the 'Vote’ button for the selected idea.

5. Enter your e-mail address and confirm with „OK” (if you are voting for the first time, the system will ask you to complete the data necessary to participate in the voting).

6. CAUTION! Each vote cast should be activated with a link that will be sent to the entered e-mail address. You have time until midnight.

7. Voting only lasts 12 days.

Our project is:

https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=5954

Please, vote for us DAILY!

Thank you in advance

 

dodała: Katarzyna Orzech