Święto Niepodległości – 101 urodziny Polski i 100 rocznica wybuchu I powstania śląskiego

wpis w: Komunikat | 0

Rok 2019 został ogłoszony rokiem powstań śląskich. W sierpniu obchodziliśmy uroczystości 100 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego, a 11 listopada 101 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasi uczniowie już od września przygotowywali się do świętowania. Klasy 4-8 odwiedziły Muzeum Śląskie w Katowicach, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć wystawę dotyczącą historii Śląska oraz wzięli udział w lekcji muzealnej pt.: „W sztabie powstańczym …100 latemu na Śląsku”. Październik to udział w Ogólnopolskiej akcji „BohaterON w twojej szkole”. Rok temu dzieciaki, po zapoznaniu się z wydarzeniami dotyczącymi powstania warszawskiego, napisały kartki do powstańców. Wielką niespodzianką była karta od powstańca plutonowego „Wojtka”. I w tym roku uczniowie aktywnie włączyli się do akcji pisania kartek – napisaliśmy ich 192 – uczniowie klas 4a zrobili także laurki dla powstańców. W I i II tygodniu listopada dzieciaki, na zajęciach – klasy 4 – 8 historii a klas 0 – 3 z wychowawcami, realizowały tematykę Święta Niepodległości w powiązaniu z powstaniami śląskimi. Efektem tego jest wystawa prac – portret Wojciecha Korfantego. Na korytarzach szkoły pojawił się też  pociąg do …POLSKI, WOLNOŚCI” – wagoniki pociągu wiozą wypowiedzi uczniów: lubię Polskę….. Delegacja szkoły – poczet sztandarowy: uczniowie klasy 8a: Zuzia, Kinga, Martyna, Filip i Dawid z sztandarem szkoły, pod opieką p. M. Grzesik – wzięła udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. W bibliotece szkolnej p. Bożena przygotowała wystawę książek dla dzieci, które nawiązują do wydarzeń z 1918r. – jest w czym wybierać. Biało – czerwonym strojem 13 listopada społeczność szkolna uczciła 101 rocznicę odzyskania niepodległości i 100 rocznicę wybuchu powstania śląskiego.

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

Independence Day – 101st birthday of Poland and 100 anniversary of the outbreak of the First Silesian Uprising

2019 was declared the year of the Silesian Uprisings. In August, we celebrated the 100th anniversary of the outbreak of the First Silesian Uprising, and on November 11th, 101th anniversary of Poland regaining independence. Our students have been preparing to celebrate since September. Classes 4-8 visited the Silesian Museum in Katowice, where students had the opportunity to see an exhibition about the history of Silesia and took part in the museum lesson: „In the insurgent staff … 100 years ago in Silesia”. October is the month of participation in the national campaign „BohaterON at your school”. A year ago, after learning about the events of the Warsaw Uprising, the kids wrote cards to the insurgents. The card from the platoon insurgent „Wojtek” was a great surprise. And this year the students actively joined in the writing of cards – we wrote 192 of them – students of grade 4a also made laurels for insurgents. In the first and second week of November, the kids – during classes – grades 4-8 during history and grades 0-3 with educators, carried out the theme of Independence Day in connection with the Silesian Uprisings. The effect of this is an exhibition of works – a portrait of Wojciech Korfanty. In the corridors of the school there was also a train to … POLAND, FREEDOM „- train carriages carry student statements: I like Poland … .. School delegation – a color guard: students of class 8a: Zuzia, Kinga, Martyna, Filip and Dawid with the school banner, under the care M. Grzesik – took part in the city’s Independence Day celebrations. In the school library, Mrs. Bożena has prepared an exhibition of children’s books that refer to the events of 1918. – there is a lot to choose from. On November 13, the school community celebrated the 101st anniversary of regaining independence and the 100th anniversary of the outbreak of the Silesian Uprising with white and red clothes.

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

z