Dzień gier

wpis w: Klasowe, Komunikat | 0

W ostatni piątek przed feriami klasa 1 urządziła sobie dzień gier. Każdy uczeń przyniósł przynajmniej jedną własną grę planszową lub karcianą, wytłumaczył zasady kolegom i koleżankom i zaprosił ich do wspólnej gry. Było dużo emocji, ale tylko pozytywnych! Radość, zabawa, ciekawość a nawet wzruszenie towarzyszyły wszystkim. Przy okazji tak miłej rozrywki sporo się też nauczyliśmy, bo – jak się okazuje – wiele gier ma dużo wartości dydaktycznych. W czasie ferii zachęcamy wszystkich do grania z rodziną i przyjaciółmi, skoro i tak nie ma śniegu, to co nam pozostaje lepszego…:)

 

dodała: Agata Nowak

 

Game Day

On Friday before the winter holidays, class 1 organized a game day. Each student brought at least one own board or card game, explained the rules to colleagues and invited them to play together. There were a lot of emotions, but only positive! Joy, fun, curiosity and even emotion accompanied everyone. We also learned a lot about such nice entertainment, because – as it turns out – many games have a lot of didactic value. During the holidays we encourage everyone to play with family and friends, since there is no snow anyway, so what better is left for us … 🙂

 

dodała: Katarzyna Orzech