Klasa 1a na 4.Śląskim Festiwalu Nauki

wpis w: Klasowe, Szkolne | 0

Nie było lekko: w pierwszy dzień po feriach o 7.00 być gotowym na przystanku na wycieczkę szkolną. Ale już po chwili przekonaliśmy się, że zdecydowanie było WARTO!
Pojechaliśmy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na Śląski Festiwal Nauki. Wystawy przyciągnęły nas ogromem pokazów, doświadczeń, eksperymentów. Zobaczyliśmy wulkan chemiczny, wir z ognia, rozłożyliśmy (dosłownie) człowieka na części, dotykaliśmy prawdziwego świńskiego oka, obserwowaliśmy działanie ciekłego azotu na balony oraz podziwialiśmy robota, który narysowała jednym pociągnięciem Hulka (i innych superbohaterów). A to nie wszystkie atrakcje! Możliwości doświadczania nauki było bardzo wiele, ograniczał nas jedynie czas.
Dodatkową atrakcją, był udział w warsztatach logopedycznych „Weź swój język na siłownię”, podczas których odgadywaliśmy różne odgłosy, malowaliśmy dmuchnięciem włosy, graliśmy w gry i toczyliśmy oddechem piłeczkę ping pongową.
Było fantastycznie! Wrażenia niezapomniane i jaki ogrom wiedzy dziś zdobytej. Miny dzieci na zdjęciach mówią wszystko!
Polecamy wszystkim, by za rok pojechali na festiwal nauki do Katowic, nawet o 7.00 rano. WARTO!

 

dodała: Agata Nowak

 

Class 1a at the 4th Silesian Science Festival

It was not easy on the first day after the holidays at 7.00 to be ready at the bus stop for a school trip. But after a while we realized that it was definitely WORTH it!

We went to the International Congress Center in Katowice for the Silesian Science Festival. Exhibitions attracted us with a huge amount of shows and experiments. We saw a chemical volcano, a whirlwind of fire, we split (literally) a man into parts, we touched the real pig’s eye, we observed the action of liquid nitrogen on balloons and admired the robot that drew Hulk with one stroke (and other superheroes). And that’s not all of the attractions! The possibilities of experiencing science were many, we were limited only by time.

An additional attraction was the participation in the speech therapy workshops „Take your language to the gym”, during which we guessed various sounds, blow-painted hair, played games and breathed a ping pong ball.

It was fantastic! Unforgettable impressions and how much knowledge acquired today. The faces of children in the pictures say everything!

We recommend everyone to go to a science festival in Katowice next year, even at 7:00 am. It’s WORTH it!

 

dodała: Katarzyna Orzech