Młodzi samorządowcy z klasy 8a!

wpis w: Komunikat | 0

Grupa zainteresowanych uczniów klasy 8a wzięła udział w lekcji wiedzy o społeczeństwie, która odbyła się 12 grudnia, w naszym Urzędzie Miasta. Jakie sprawy można załatwić w urzędzie, jak pracują urzędnicy, gdzie odbywają się sesje Rady Miasta i krótka historia samego budynku – to tylko niektóre pytania, na które młodzi przyszli samorządowcy uzyskali odpowiedzi. Dużą atrakcją dla młodzieży była wizyta w sali posiedzeń Rady Miasta. Po urzędzie oprowadzał nas p. A. Lapski – pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – bardzo dziękujemy.

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

Young local government officials from class 8a!

A group of interested students of class 8a took part in a lesson on social science, which took place on December 12 at our City Hall. What matters can be dealt with in the office, how officials work, where city council sessions are held and the brief history of the building itself – these are just some of the questions to which young future self-government officials received answers. A great attraction for the youth was a visit to the City Council meeting room. We were shown around the office by Mr A. Lapski – an employee of the Department of Culture, Sport and Tourism – thank you very much.

 

dodała: Katarzyna Orzech