Sukces KOSZa!

wpis w: Informacje, Klasowe | 0

Udało się! Jakiś czas temu prosiliśmy o głosowanie na nasz projekt ekologiczny KOSZ. Niestety głosów było mało, za mało żeby znaleźć się w zwycięskiej grupie. Jednak projekty oceniane były jeszcze przez jury, które oceniło nasz pomysł na tyle wysoko, by przyznać nam nagrodę. Oto tekst przesłany przez organizatora konkursu Projektanci edukacji:

„Szanowni Państwo,

Serdecznie gratulujemy zdobycia Grantu Nowej Ery w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji”. Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie realizacja projektu pozwoli uczniom rozwijać talenty, nauczy wytrwałości w dążeniu do celu, a być może wpłynie także na wybór dalszej edukacyjnej drogi.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że każda szkoła z której zgłoszono zwycięski pomysł na projekt w konkursie „Projektanci edukacji” otrzyma półroczną prenumeratę magazynu naukowego FOCUS. Prenumerata będzie kierowana na bibliotekę danej szkoły.

CO DALEJ?

Posiedzenie jury zamknęło pierwszy etap „Projektantów edukacji”. Czas zatem na 2. etap! Już 20 stycznia zostanie odblokowana dalsza część formularza zgłoszeniowego, w którym będziecie Państwo opisywać realizację swojego pomysłu. Projekt należy zrealizować i opisać do 6 maja 2020r. UWAGA! Jest to wymóg regulaminowy związany z przyjęciem grantu.

W 2. Etapie „Projektantów edukacji” do zdobycia nadal pozostaje 5 Złotych Grantów po 2000 zł oraz Nagroda Specjalna miesięcznika FOCUS. Wyniki 2. etapu zostaną ogłoszone 20 maja 2020.”

Więcej informacji na stronie https://projektanciedukacji.pl/konkurs/aktualnosci/rozstrzygniecie-i-etapu-konkursu

Dziękujemy wszystkim wspierającym nasze działania ekologiczne i prosimy, trzymajcie kciuki, by realizacja projektu poszła dobrze!

KOSZ, czyli

Agata Nowak  i klasa 1a

 

dodała: Agata Nowak

 

KOSZ’s success!

We Managed ! Some time ago we asked to vote for our ecological project KOSZ. Unfortunately, there were few votes, too few to be in the winning group. However, the projects were still evaluated by the jury, which assessed our idea high enough to give us an award. Here is the text sent by the organizer of the Education Designers competition:

„Dear Sir or Madam,

Congratulations on winning the New Era Grant in the 10th edition of the nationwide competition „Education Designers”. We hope that thanks to this award, the implementation of the project will allow students to develop talents, teach perseverance in pursuing the goal, and perhaps also influence the choice of further educational path.

We are pleased to announce that every school from which the winning design idea was submitted in the „Education Designers” competition will receive a six-month subscription to the FOCUS scientific magazine. The subscription will be directed to the school’s library.

WHAT’S NEXT?

The jury meeting closed the first stage of „Education Designers”. So it’s time for stage 2! As early as January 20, the rest of the application form will be unlocked, in which you will describe the implementation of your idea. The project should be implemented and described by May 6, 2020. WARNING! This is a statutory requirement related to the receipt of a grant.

In the 2nd Stage of „Education Designers”, 5 Gold Grants of PLN 2,000 and the Special Award of the FOCUS monthly are still to be won. The results of the 2nd stage will be announced on May 20, 2020. ”

For more information, please visit https://projektanciedukacji.pl/konkurs/aktualnosci/rozstrzygniecie-i-etap-konkursu

Thank you to everyone supporting our ecological activities and please keep your fingers crossed that the project went well!

 

dodała: Katarzyna Orzech