Niezwykła lekcja muzyki w klasie 1a

wpis w: Komunikat | 0

W środę 4 marca klasa 1a uczyła się muzyki z …tatą jednego z uczniów. Tata Romana przywiózł do szkoły pianino, zestaw dzwonków i pałeczek oraz bum bum rurki i stworzył z nas orkiestrę. Nauczyliśmy się grać na tych
instrumentach oraz dodatkowo wyklaskiwać rytm i śpiewać prosty fragment znanego utworu. Wszystko razem brzmiało bardzo ciekawie i dostarczyło nam wielu pozytywnych wrażeń. Wszyscy uczniowie bawili się  (i uczyli)
doskonale! Bardzo Panu dziękujemy za wspaniałe zajęcia, zaangażowanie, zainteresowanie muzyką i poświęcony czas! DZIĘKUJEMY!!!

 

dodała: Agata Nowak

 

An amazing music lesson in class 1a

On Wednesday, March 4, class 1a were learning music with … the dad of one of the students. Roman’s dad brought to school a piano, a set of bells and sticks as well as a bum bum tube and made us an orchestra. We’ve learned to play these instruments and additionally clap the rhythm and sing a simple fragment of a known song. Everything together sounded very interesting and gave us many positive impressions. All students had fun (and learnt) perfectly! Thank you very much for wonderful classes, commitment, interest in music and devoted time! THANK YOU !!!

 

dodała: Katarzyna Orzech