Ogłoszenie dot. zajęć opiekuńczych

wpis w: Szkolne | 0

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło możliwość  organizowania dla uczniów klas I-III zajęć opiekuńczych prowadzonych w reżimie sanitarnym na terenie szkoły od dnia 25.05.2020 r.  

O tym, czy  dziecko będzie uczęszczało na takie zajęcia DECYDUJĄ RODZICE!

Jednocześnie nadal prowadzone będzie zdalne nauczanie zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Zasady prowadzenia zajęć w reżimie sanitarnym na terenie naszej szkoły pojawią się na stronie internetowej szkoły i opracowywane są na podstawie wytycznych GIS, MZ oraz MEN.

Ze względu na powyższe wytyczne oraz po zdiagnozowaniu ilości uczniów mających wrócić na zajęcia opiekuńcze do szkoły od 25.05 DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE DZIECI Z POSZCZEGÓLNYCH KLAS W GRUPY MIESZANE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O TELEFONICZNE ZGŁASZANIE DZIECI NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DO SEKRETARIATU SZKOŁY TEL. 32 249 83 99

DOKUMENTY:  

Procedura organizacji pobytu dzieci w szkole w czasie epidemii – http://sp15.chorzow2.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura-organizacji-pobytu-dzieci-w-szkole-w-czasie-epidemii.doc

zgłoszenie na zajęcia opiekuńcze – http://sp15.chorzow2.pl/wp-content/uploads/2020/05/zgłoszenie-na-zajęcia-opiekuńcze.odt