Programowanie w klasie 2a

wpis w: Klasowe | 0

Zgodnie z założeniami projektu „Zaprogramuj przyszłość” uczniowie naszej szkoły realizują zajęcia związane z nauką kodowania i programowania. W klasie IIa w ostatnim czasie kodowaliśmy drogę muchy na macie edukacyjnej oraz uruchomiliśmy roboty: Daszka i Walliego. Każdy miał okazję operując na tablecie poprowadzić robota zgodnie z wskazaniami do celu. Zabawa (i nauka) była przednia. Już się nie możemy doczekać kolejnych zajęć 🙂

dodała: Agata Nowak

Programming i class 2a

According to the assumptions of the project „Program the future”, students of our school take classes related to learning coding and programming. In class IIa, we recently coded the fly’s path on an educational mat and launched the following robots: Daszek and Wallie. Everyone had the opportunity to use the tablet to guide the robot according to the directions to the target. The fun (and learning) was great. We are already looking forward to the next classes.

dodała:Katarzyna Orzech