Świętujemy Niepodległość!

wpis w: Informacje, Komunikat | 0

W tym roku podczas nauczania zdalnego – zdalnie świętowaliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie na zajęciach w klasach młodszych z wychowawcami, a w klasach 4 – 8 na historii i wiedzy o społeczeństwie – omawiali i przypominali sobie wydarzenia z historii naszej Ojczyzny. Archiwalne materiały z I wojny światowej i powrotu Józefa Piłsudskiego do kraju, animacje odnoszące się do 123 lat walki Polaków o niepodległą Polskę,  urozmaicały lekcje on-line. Ósmoklasiści na wiedzy o społeczeństwie zastanawiali się nad tym czym jest naród polski. Uczniowie starsi mogli się wykazać  przygotowując prace – plakat na temat Święta Niepodległości, patriotyzmu, Ojczyzny. – zapraszamy do galerii. Zaś uczniowie klasy 5a będą mogli jeszcze sprawdzić swoją wiedzę, wykorzystując platformę edukacyjną eduelo.pl, rozwiązując quizy na ten temat i zdobywając awatary – dobrze się bawimy i uczymy!

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w Świętowanie Niepodległości!

dodała: Aleksandra Rabenda

We celebrate Independence!

This year, during online teaching – we celebrated the 102nd anniversary of Poland regaining independence. During classes in younger grades with tutors, and in grades 4-8 on history and knowledge about society, students discussed and remembered the events in the history of our homeland. Archival materials from World War I and Józef Piłsudski’s return to the country, animations relating to 123 years of Poles’ struggle for independent Poland, enriched the online lessons. Eighth graders in the field of knowledge about society thought about what the Polish nation is. Older students could prove themselves by preparing works – a poster about Independence Day, patriotism, and the Fatherland. – visit the gallery. And the 5a students will be able to test their knowledge using the eduelo.pl educational platform, solving quizzes on this topic and getting avatars – we have fun and learn! Thank you to everyone who actively joined the Independence Day celebration!

dodała: Katarzyna Orzech