Pasowanie na czytelnika biblioteki SP 15

wpis w: Biblioteka | 0

Pierwszaki coraz lepiej radzą sobie z literkami, więc nadszedł czas na oficjalne przyjęcie w poczet czytelników naszej biblioteki. Dzieci poznały zasady zachowania w czytelni, możliwości wypożyczeń, oraz sposoby dbania o książki. Uczniowie przyrzekli chronić książki przed zniszczeniem i zagubieniem, podpisując stosowny dokument swoim odciskiem palca. Nowi czytelnicy zostali pasowani i otrzymali pamiątkowe książki w ramach akcji Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek” oraz pamiątkowy dyplom. Teraz są to już prawdziwi czytelnicy 🙂

dodała: Bożena Szczyrbowska

Fitting in the reader of the SP 15 library

First-graders are getting better at letters, so it’s time to officially become the readers of our library. The children learned the rules of behavior in the reading room, the possibility of borrowing, and how to take care of the books. The students promised to protect the books from damage and loss by signing a relevant document with their fingerprint. New readers were given a title and received commemorative books as part of the Book Institute’s campaign „Little book – great man” and a commemorative diploma. Now they are real readers

dodała: Katarzyna Orzech

OdpowiedzPrzekaż dalej