Pomysły na zabawę

wpis w: Komunikat | 0

Witam was serdecznie. Mam dla was dziś propozycję na zabawę polegająca na wykonaniu poleceń. Zabawa polega na losowaniu karteczek, gdzie jest napisane pewne polecenie do wykonania. Każdy z was może przygotować sobie pudełko z poleceniami zapisanymi na karteczkach. Na przykład: zrób 5 przysiadów, wymień 4 pory roku, podskocz 3 razy, wymień 4 miasta w Polsce. Pytania i zadania muszą być na miarę waszych możliwości. Zabawa będzie polegała na losowaniu i wykonywaniu poleceń. Wygrywa ta osoba, której uda się więcej poleceń wykonać. Życzę wam udanej zabawy.

Pozdrawiam

dodała: Beata Adamik-Sielecka

Fun ideas

I cordially greet you. Today I have a proposition for you to follow orders. The game consists in drawing cards, where a certain command to be performed is written. Each of you can prepare a box with instructions written on cards. For example: do 5 squats, list 4 seasons, jump 3 times, list 4 cities in Poland. Questions and tasks must be within your limits. The game will be drawing and following orders. The person who manages to carry out more commands wins. I wish you a lot of fun.

Greetings.

dodała: Katarzyna Orzech