REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY I

wpis w: Szkolne | 0

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie informuje o zapisach dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

przyjmowane są codziennie od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres: sp15chorzow@poczta.onet.pl

WNIOSKI dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

dotyczące zapisu dzieci do szkoły przyjmowane są od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły w terminie od 26 kwietnia do 7 maja.

Zgłoszenia (do pobrania tutaj) oraz wnioski (do pobrania tutaj) dostępne są na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Naukę w klasie pierwszej mogą również rozpocząć dzieci 6-letnie

(rocznik 2015), które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SZKOŁY

ORAZ

NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

COMPLEMENTARY RECRUITMENT FOR GRADE I

The Principal of Primary School No. 15 by the name of Konstanty Wolny in Chorzów informs about enrollment of children in the first grade in the school year 2021/2022.

APPLICATIONS for children living in the perimeter of the school are accepted daily from 8.00 to 15.00 at the school office or by e-mail to the following address: sp15chorzow@poczta.onet.pl APPLICATIONS for children living outside the school perimeter regarding enrollment of children to school are accepted from 8.00 to 15.00 at the school office from April 26 to May 7.

Applications (download here) and applications (download here) are available on the website or at the school office.

6-year-old children can also start their education in the first class (born in 2015), who had a one-year pre-school preparation.

WE INVITE YOU TO SCHOOL AND FOR A VIRTUAL WALK AROUND THE SCHOOL.

dodała: Katzryna Orzech

Wirtualny spacer po SP 15