Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

wpis w: Komunikat | 0

Serdecznie zapraszamy w dniach od 9 do 15 października na 5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, który obecnie jest jednym z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje i wykłady w 6 obszarach nauki. Wydarzenie kierowane jest zarówno do grup szkolnych i przedszkolnych, jak i do wszystkich bez względu na wiek i zainteresowania. 
Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach ŚFN KATOWICE jest bezpłatny.

Szczegóły na stronie:http://www.slaskifestiwalnauki.pl.

 

Silesian Science Festival KATOWICE

We cordially invite you from 9 to 15 October to the 5th Silesian Science Festival KATOWICE, which is currently one of the largest popular science events in the country and Europe. The Silesian Science Festival KATOWICE means shows, experiences, exhibitions, presentations and lectures in 6 areas of science. The event is addressed to both school and preschool groups, as well as to everyone, regardless of age and interests. Participation in the events organized as part of ŚFN KATOWICE is free of charge. Details on the website: http: //www.slaskifestiwalnauki.pl.

 
dodała: Katarzyna Orzech