SPORT KLUBY

wpis w: Komunikat | 0

Uczniowie naszej „piętnastki” aktywnie wrócili po wakacjach do szkoły i chcą w niej pożytecznie spędzać czas. Uczniowie wybranych klas młodszych biorą udział w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Aktywny powrót do szkoły”. W ramach tego programu prowadzone są dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego – Sport Kluby – na których dzieci będą poprawiać kondycję, wzmacniać mięśnie, rozwijać talenty i zainteresowania sportowe. 

Życzymy im wielu aktywnych przyjemności i sukcesów sportowych.

A wszystkich pozostałych uczniów zachęcamy do częstej aktywności  fizycznej.

 

dodała: Agata Nowak

 

SPORT CLUBS

The students of our „fifteen” actively returned to school after the summer holidays and want to spend their time in it usefully. Students of selected younger grades take part in the program of the Ministry of Education and Science entitled „Active back to school”. As part of this program, additional physical education classes are conducted – Sports Clubs – where children will improve their condition, strengthen muscles, develop talents and sports interests. We wish them many active pleasures and sports successes. And all other students are encouraged to be physically active.

 

dodała: Katarzryna Orzech