Dzień Chłopaka w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie

wpis w: Informacje | 0

W tym roku uczniowie klasy 6a wspólnie świętowali Dzień Chłopaka w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Słoneczna pogoda i dużo atrakcji – to czekało na ekipę z 6a. Spacer po ogrodzie z poznaniem i „degustacją” roślin, które rosną na łąkach, warsztaty zielarskie – gdzie uczniowie sami zrobili ziołową sól, a później gra terenowa to zadania tego dnia. Na chłopaków czekała jeszcze niespodzianka, którą musieli sami odszukać w skrzyni skarbów. Wszyscy bawili się wyśmienicie i żal było wracać do szkoły. Ogród w Mikołowie, to miejsce warte odwiedzenia, może w marcu szóstoklasiści przyjadą tam świętować Dzień Dziewczyny?

Dziękujemy nauczycielom opiekunom – pani Kornelii Rajcy i p. Oli Goncik a pomoc w organizacji tego wyjazdu.
 
dodała: Aleksandra Rabenda
 

Boy’s Day in the Botanical Garden in Mikołów

This year, 6a students celebrated the Boy’s Day together in the Botanical Garden in Mikołów. Sunny weather and a lot of attractions – this was waiting for the team from 6a. A walk around the garden with getting to know and „tasting” the plants that grow in the meadows, herbal workshops – where the students made herbal salt themselves, and then a field game are the tasks of the day. There was also a surprise waiting for the boys, which they had to find themselves in the treasure chest. Everyone had a great time and it was a pity to go back to school. The garden in Mikołów is a place worth visiting, maybe in March 6th graders will come there to celebrate Girls’ Day? We would like to thank the teachers, guardians – Mrs. Kornelia Rajca and Mrs. Ola Goncik, for help in organizing this trip.

dodała: Katarzyna Orzech