Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 

wpis w: Biblioteka | 0
 

Szkoła Podstawowa nr 15 otrzymała w 2021 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci  
i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).  

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 12 000,00 zł , przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 3 000,00 zł, łączna kwota dotacji wynosi 15 000,00 zł 

 

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0,

#MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu 

#MinisterstwoEdukacjiiNauki  

#UrządMiastaChorzów