Trzy Święta Majowe – trzy dni świętowania!

wpis w: Komunikat | 0
Jak co roku społeczność szkolna uroczyście obchodziła Święta Majowe. Tym razem uczniowie na zajęciach z wychowawcą zapoznali się z tłem historycznym wydarzeń, które świętujemy na początku maja – zobaczyliśmy ciekawe prezentacje tego dotyczące.  Aby nadać świąteczny charakter temu spotkaniu dzieciaki degustowała wyśmienite ciasta, przygotowane przez rodziców naszych uczniów – BARDZO ZA NIE DZIĘKUJEMY:-) Na lekcjach muzyki, pod kierunkiem p. Oli Klyty, uczniowie przypomnieli sobie pieśni patriotyczne. Zaś na zajęciach z języka polskiego uczniowie kl. IV – VI zmierzyli się z sketchnotką dot. naszego hymnu narodowego. Nasi młodsi uczniowie klas 0 – III realizowali bloki tematyczne dotyczące świąt majowych i symboli narodowych. Wszyscy mieli możliwość zobaczenie ciekawej wystawy pt. „Symbole narodowe”, a dla tych, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć czekały zadania dot. symboli narodowych i hymnu Polski – aktywni  uczniowie zostali nagrodzeni „6” z historii. My już wiemy, że rok 2022r. został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Józefa Wybickiego – autora słów hymnuW tym roku przypada 95. rocznicę ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym.
 
 
dodała: Aleksandra Rabenda
 
 

Three May Holidays – three days of celebration!

As every year, the school community solemnly celebrated the May Holidays. This time, during the classes with the teacher, the students got acquainted with the historical background of the events that we are celebrating at the beginning of May – we saw interesting presentations on this subject. To give this meeting a festive character, the kids tasted the delicious cakes prepared by our students’ parents – WE THANK YOU VERY MUCH 🙂 During the music lessons, under the supervision of Ola Klyta, the students recalled their patriotic songs. In the Polish language classes, the students from grades IV – VI faced a sketch note about our national anthem. Our younger students in grades 0 – III realized thematic blocks about the May holidays and national symbols. Everyone had the opportunity to see an interesting exhibition entitled „National symbols”, and for those who wanted to learn something, there were tasks on national symbols and the Polish anthem – active students were awarded „6” in history. We already know that 2022 was established by the Seym of the Republic of Poland as the Year of Józef Wybicki – the author of the words of the anthem. This year marks the 95th anniversary of the establishment of „Mazurek Dąbrowskiego” as the Polish national anthem.

 
dodała: Katarzyna Orzech