billionphotos-348125

Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej.

Funkcję oligofrenopedagoga w naszej placówce pełni mgr Joanna Szyszkowska - Solisz, mgr Halina Dobek, mgr Aleksandra Rabenda, mgr Magdalena Grzesik, mgr Sonia Szostak oraz mgr Agnieszka Grochla.