billionphotos-2387829

Surdopedagog otacza szczególną opieką dzieci z niedosłuchem. Po zapoznaniu się  z możliwościami i potrzebami ucznia opracowuje, wdraża i dokonuje ewaluacji indywidualnego programu terapeutycznego.