Zasady obowiązujące w świetlicy
http://sp15chorzow.kylos.pl/wp/wp-content/uploads/2016/05/Yellow-Zasady-150x150.png

Świetlica jest miejscem, w którym przebywa jednocześnie wiele dzieci w różnym wieku. Aby, wszyscy jej uczestnicy mogli miło, przyjemnie i bezstresowo spędzać w niej czas, należy przestrzegać pewnych reguł bycia razem, czyli:

1. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.

2. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania.

3. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem i nauczycielom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.

4. Wypełniamy wszystkie polecenia nauczycieli.

5. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

6. Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez zgody wychowawcy.

7. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas pobytu na boisku.

8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek.

9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.

10. Zwracamy szczególną uwagę na dzieci najmłodsze,służymy, im zawsze radą i pomocą.

11. Za zniszczenia w wyposażeniu świetlicy powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

12. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy czy będziemy się dobrze w naszej świetlicy czuli.

Dobre i złe zachowanie jest odpowiednio oceniane.

 

Dobre zachowanie jest nagradzane poprzez:

1. Napisanie pochwały w dzienniczku ucznia.

2. Wyróżnienie poprzez umieszczenie imienia i nazwiska ucznia na gazetce opatrzonej logo ,,Nasi najlepsi „.

3. Pochwała wyczytana na apelu grup wiekowych.

4. Pełnienie funkcji pomocnika wychowawcy.

5. Nagroda w postaci książki lub upominku.

Konsekwencją złego zachowania są:

1. Upomnienie przez wychowawce lub kierownika.

2. Napisanie notatki dla rodziców o nagannym zachowaniu.

3. Rozmowa z pedagogiem szkolnym.

4. Rozmowa z dyrektorem szkoły.

5. Zawieszenie w prawych uczestnika.