Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego

w Chorzowie przy ul. 3 Maja 78

zawiadamia, że trwają

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 2018/2019: dzieci z rocznika 2011

 

Wypisane „Zgłoszenia do klasy I(Formularz) składamy:

w sekretariacie szkoły w godzinach od 08:00 – 15:30

lub

zeskanowane z podpisem rodziców można przesłać

na adres e-mail: sekretariat@sp15.chorzow2.pl

dotyczy dzieci zameldowanych, zamieszkałych

w rejonie szkoły.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu (Wniosek) w terminie

od 01.03.2018 roku do 16.03.2018 roku.

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍

 

Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego

w Chorzowie przy ul. 3 Maja 78

zawiadamia, że trwają

ZAPISY DO ODDZIAŁU ZEROWEGO 2018 /2019

dzieci z rocznika 2012

odbywają się

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

od 06.03.2018 do 20.03.2018

 

Szczegółowe informacje na stronie dla rodziców:

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl