UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA KONSTANTEGO WOLNEGO

wpis w: Szkolne | 0

28 października 2016r.  – Święto Szkoły – uroczystość nadania imienia Konstantego Wolnego I Marszałka Sejmu Śląskiego.

Program uroczystości:

9.00 – msza w kościele św. Barbary w Chorzowie, poświęcenie sztandaru

10.30 – uroczystość nadania imienia w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy                   

            w Chorzowie

ok.12.00 – przemarsz uczestników uroczystości ulicami: Lompy, Styczyńskiego, 3 Maja do

                 siedziby SP15, przecięcie wstęgi przy wejściu do szkoły, zwiedzanie wystawy

                 o Konstantym Wolnym, poczęstunek.

 

The naming ceremony of Konstanty Wolny
28 October 2016 – The School Day- the naming ceremony of Konstanty Wolny the first Marshal of the Sejm of Silesia.
Celebration programme:
9:00 am – Mass in the St. Barbara church in Chorzow, school standard blessing
10.30 – naming ceremony at the Youth Culture House, Lompa Street in Chorzow
oabout 12.00 – participants’ march of the ceremony along the streets Lompy, Styczyński, May 3 to the headquarters of PS15, cutting the ribbon at the entrance to the school, visiting the exhibition about Konstanty Wolny, refreshments.

 

dodała: Katarzyna Orzech