OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

20 listopada w Polsce – po raz trzeci w historii – obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji Uczniom naszej szkoły zostały przypomniane przepisy Konwencji o prawach dziecka. Myślą przewodnią tegorocznego Święta to „Człowiek a wartości”– takie jak miłość, dobroć, sprawiedliwość, honor, prawdomówność, szacunek, ojczyzna, rodzina. Uczniowie w czasie swoich refleksji dali wyraźny sygnał, że powyższe wartości są absolutnie ponadczasowe, jak również podkreślili, że warto kierować się nimi w swoim codziennym życiu. Finał oraz rozważania naszych młodych bohaterów zostaną zaprezentowane w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, które na dobre zagościło w kalendarzu pod datą – 10 grudnia.

dodała: Halina Dobek

NATIONAL DAY OF THE CHILD’S RIGHTS
On November 20 in Poland – for the third time in history – is celebrated National Day of Child’s Rights. On this occasion, our school students were reminded of the provisions of the Convention on the Rights of the Child. The keynote of this year’s day is „The human and the values” – such as love, goodness, justice, honor, truthfulness, respect, homeland, family. Students during their reflection gave a clear signal that these values are absolutely timeless, and stressed that it is worth being guided by them in their daily lives. The Finals and our younsters’ views will be presented at the International Human Rights Day, which is celebrated on 10 December.

dodała: Katarzyna Orzech