SUKCES JULII ZAWADZKIEJ-WOŹNIAK

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

W dniu 21 listopada br. laureaci etapu okręgowego konkursu „Obrazki z Sienkiewicza” wraz z opiekunami w ramach nagrody ufundowanej przez Senatora Leszka Piechotę wzięli udział w wyjeździe do Parlamentu RP na uroczysty finał konkursu.

W ramach uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu RP ogłoszono wyniki konkursu na szczeblu ogólnopolskim. Do konkursu nadesłano ok 1300 prac z całej Polski, z których nagrodzono 28.

Laureatką konkursu w kategorii prac plastycznych została nasza uczennica Julia Zawadzka-Woźniak z klasy 6a.

Podczas uroczystej gali laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zwiedzili także Parlament i wzięli udział w symulacji głosowania na sali posiedzeń Senatu. Zwycięzcom towarzyszyli opiekunowie oraz senatorowie i posłowie, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie konkursu w swoich okręgach.

Bardzo cieszymy się z sukcesu Julii i serdecznie Jej gratulujemy

dodała: Halina Dobek

The SUCCESS OF JULIA ZAWADZKA-WOŹNIAK
On 21 November this year, the winners of the district stage of the competition „Pictures from Sienkiewicz”, with their teachers, as part of the prize sponsored by Senator Leszek Piechota, took part in the trip to the Polish Parliament to the ceremonial finals of the competition.
At the ceremony in the Column Hall of the Sejm, the results of the competition on the national level were announced. There were around 1,300 works sent from around Poland, from which 28 were awarded.
The winner of the competition in the category of artistic works was our student Julia Zawadzka-Wozniak from class 6a.
During the gala the winners received diplomas and prizes.
They also visited the Parliament and took part in a simulation of voting in the Chamber of the Senate. The winners were accompanied by their guardians and the senators and deputies who were involved in conducting the competition in their respective districts.
We are very pleased with the success of Julia and we cordially congratulate
her.

dodała: Katarzyna Orzech

 

Julia Zawadzka-Woźniak w sali kolumnowej Sejmu

Obraz 1 z 10

Julia Zawadzka-Woźniak nagradzana w Sejmie