Wolność, Niepodległość !

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Dnia 10 listopada obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. Tego dnia obowiązywał biało – czerwony kolor – pomysłów na ubiór w tych barwach było wiele, a zabawa przy tym super. Uczniowie klas młodszych mieli okazję zobaczyć filmik o barwach narodowych i świętach państwowych oraz dowiedzieć się dlaczego 11 listopada jest Dniem Odzyskania Niepodległości.Dzieciaki z klas starszych wykonały prace plastyczne, na których najczęściej gościły słowa: wolność, niepodległość i data 11 listopada 1918r. – prace oglądać można na I piętrze szkoły. Uczniowie spisali się na 5! Wspólne śpiewanie pieśni legionowych, archiwalne zdjęcia i filmiki z początku XX wieku oraz prezentacja dotyczącą 11 listopada 1918r. – to zostało zaprezentowane naszym uczniom na specjalnych zajęciach poprowadzonych przez nauczycieli historii. Dzieciaki dodatkowo wykonały zakładki – przypominajki z datą tego święta. Jednym słowem radośnie obchodziliśmy ten dzień.

dodała: Aleksandra Rabenda

Freedom, Independence!
On 10 November we celebrated Independence Day. That day white and red colours were obligatory to wear – ideas to dress in these colours were many, and great fun at the same time. Students from lower grades had an opportunity to watch a video about national colours and state holidays and find out why November 11 is the Independence Day. Kids from higher grades performed art works, which frequently hosted words: freedom, independence and the date of 11 November 1918. – the posters can be seen on the first floor of the school. The students did their best! Singing legion songs, archival photographs and videos from the early twentieth century and a presentation on 11 November 1918. – all those were presented to our students in special classes conducted by the history teachers. The kids also made bookmarkers – reminders of the date. In a word we joyfully celebrated this day.

dodała: Katarzyna Orzech

This slideshow requires JavaScript.