„Lunapark”

wpis w: Klasowe, Komunikat | 0
08.12.2016r. uczniowie kl.IIa i IIc wybrali się do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert pt. „Lunapark”. Mali słuchacze pobudzili swoją wyobraźnię za pomocą magicznych dźwięków przenosząc się w świat rozrywki. Spotkali się również z Kubą – mimem, który rozweselał i angażował dzieci do zabaw przy żywej muzyce. W drodze powrotnej uczniowie przeszli przez wystrojony świątecznie rynek Katowic, zatrzymali się na Jarmarku Bożonarodzeniowym, gdzie podziwiali wyroby artystyczne, dekoracje świąteczne, jak również szopkę. Następnie przeszli pod Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie poznali jego historię. Na zakończenie uczniowie zobaczyli jeszcze pomnik Jerzego Ziętka, wielkiego Ślązaka. Pełni wrażeń i nowych wiadomości wrócili do szkoły.
 
dodała: Ewa Kawka
 

„Amusement Park”
On 8 December students from class IIa and IIc went to Silesian Philharmonic Concert entitled „Amusement Park”. Young listeners stimulated their imagination with the help of magical sounds and moving into the world of entertainment. They also met with Kuba – the mime artist, who cheered and engaged children to play by lively music. On the way back students walked through decorated market square in Katowice, they stopped at the Christmas Fair, where they admired the artistic products, Christmas decorations, as well as a crib. Then they went to the Monument of the Silesian Insurgents, where they got to know their history. At the end the students saw even a monument of Jerzy Ziętek, the great Silesian man. Full of impressions and new knowledge they came back to school.

dodała: Katarzyna Orzech

 

W oczekiwaniu na koncert

Obraz 1 z 8

W oczekiwaniu na koncert