SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Jak, co roku uczniowie naszej szkoły  zostali zaproszeni wraz z opiekunami i rodzicami do udziału w przedświątecznym spotkaniu władz miasta Chorzowa z młodzieżą chorzowskich szkół i instytucji kultury, która zdobyła wysokie lokaty w konkursach artystycznych w roku 2016. Nagrody oraz dyplomy z rąk Pana Andrzeja Kotali – Prezydenta Miasta Chorzów otrzymali:

Maja Mazur – Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny pt:  „Kocham Polskę” – II miejsce (op. Halina Dobek)

Natalia Zawadzka – Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny pt: „Kocham Polskę” – I miejsce (op. Halina Dobek)

Jan Migalski – Wojewódzki Konkurs Informatyczno-Humanistyczny – wyróżnienie (op. Halina Dobek)

Martyna Gajda – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt: „Portret Jana Kiepury” – III miejsce (op. Ewa Kawka).

Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy łamali się opłatkiem wsłuchując się w przepiękne polskie kolędy.

dodała: Halina Dobek

 

STUDENTS’ SUCCESS FROM OUR SCHOOLS
As every year our students were invited together with their teachers and parents to participate in the pre-Christmas meeting of the authorities of the city Chorzów with school youth and cultural institutions, who won high places in artistic competitions in 2016. The following students received awards and diplomas from Mr Andzrej Kotala – the Mayor of Chorzow:
Maja Mazur – National Art – photographic Competition entitled „I Love Poland” – thr second place (tutor Ms Halina Dobek)
Natalia Zawadzka – National Art – photographic Competition entitled „I Love Poland” – the first place (tutor Ms Halina Dobek)
Jan Migalski – Provincial Competition of Information Sciences and Humanities – honorable prize (tutor Ms Halina Dobek)
Martyna Gajda – National Art Competition entitled „Portrait of Jan Kiepura” – the third place (tutor Ms Ewa Kawka).
After the ceremonial presentation of awards, the participants broke the wafer listening to the beautiful Polish carols.

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

Wręczenie nagrody Natalii Zawadzkiej przez Prezydenta m. Chorzów