„ZŁOTÓWKA DLA BIBLIOTEKI”

wpis w: Biblioteka, Szkolne | 0

„ZŁOTÓWKA DLA BIBLIOTEKI”

Drodzy Rodzice, Szanowni Opiekunowie zwracamy się do Państwa z ogromna prośbą. Chcemy w naszych uczniach rozbudzić zamiłowanie do książek. Aby ten cel osiągnąć musimy pozyskać fundusze na zakup nowych ciekawych książek do Biblioteki. Tak zrodziła się akcja „Złotówka dla Biblioteki”, której celem jest zbieranie symbolicznej złotówki na zakup książek dla naszych dzieciaków. Pieniążki można wrzucać do puszek na portierni oraz w Świetlicy w każdym drugim tygodniu miesiąca. W razie chęci pomocy w większej kwocie, pieniądze można przelać na konto Stowarzyszenia o numerze 14 2030 0045 1110 0000 0404 0000 z dopiskiem „Biblioteka”.

 

dodała: Anna Kozak – Salwa

 

Złoty for the Library”
Dear Parents and Carers, we are having a huge request to ask of you. We want to awaken a passion for books in our students. To achieve this we need to raise funds for the purchase of new interesting books to the library. Thus was born the action „Zloty for the Library”, which aims to collect a symbolic złoty to purchase books for our kids. We collect the money into the cans at the gatehouse and the common room every second week of the month. If you wish to support a larger amount of money you can transfer it to the account of the Association: 14 2030 0045 1110 0000 0404 0000 with a note „Library”.

 

dodała: Katarzyna Orzech