„Remont szkolnej stołówki”

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Drodzy Rodzice/Opiekunowie/Przyjaciele! 🙂

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Remont szkolnej stołówki” prowadzonej na stronie http://www.extrastolowki.pl/. Głosowanie odbywa się do dnia 31.05.2017r. włącznie. Głosować mogą osoby pełnoletnie poprzez naciśnięcie przycisku „zagłosuj”, zaakceptowanie Regulaminu, podanie adresu  e-mail i kliknięcie w link potwierdzający oddanie głosu. 1 głos = 1 punkt. Liczbę punktów można zwiększyć (1 głos = 10 punktów) postępując zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie na stronie delma.pl.                                                                                                                                       

Dzienna liczba głosów oddanych z jednego adresu IP jest ograniczona do 200.

ZAGŁOSUJMY NA SP 15!!!         ZAGŁOSUJMY NA SP 15!!!         ZAGŁOSUJMY NA SP 15!!!

 

Renovation of the school canteen”

Dear Parents / Guardians / Friends!
Our school joined the campaign „Renovation of the school canteen” conducted on http://www.extrastolowki.pl/. Voting takes place until 31 May 2017. Only adults can vote by clicking the „vote” button, accepting the Rules, entering your e-mail and clicking the confirmation link. 1 vote = 1 point. You can increase the number of points (1 vote = 10 points) following the instructions contained in the Regulations on delma.pl.

The daily number of votes from a single IP address is limited to 200.
LET’S VOTE FOR PRIMARY SCHOOL NO. 15

 

dodała: Katarzyna Orzech