BEZPIECZNY INTERNET W NASZEJ SZKOLE

wpis w: Informacje, Komunikat, Szkolne | 0

 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.

Jak co roku w naszej szkole również obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W czasie prelekcji uczniowie zapoznali się z zaletami i wadami jakie niesie ze sobą Internet. Ponadto uczniom zostały przypomniane podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, jak również zasady kulturalnego i prawidłowego korzystania z Internetu- NETYKIETA.

       Puentą spotkania było wypracowanie z uczniami słów, że:

                Internet jest pożyteczny, ale nie zawsze bezpieczny.

To od użytkownika zależy czy wybierze treści pozytywne czy negatywne.

PAMIĘTAJ !!!

INTERNET JEST DLA CIEBIE, ALE UŻYWAJ GO ZAWSZE
Z ROZSĄDKIEM.

 

dodała: Danuta Cieśla

 

SAFE INTERNET IN OUR SCHOOL

The Safe Internet Day (SID) has been celebrated on the initiative of the European Commission since 2004 and aims to initiate and promote efforts to secure access of children and young people to online resources. In Poland, the Saf Internet Day since 2005, has been organized by the Nobody’s Children Foundation and the Research and Academic Computer Network (NASK) – implementers of the EU Safe Internet program.

As every year in our school we also celebrated the Safe Internet Day. During the lecture, students learned about the advantages and disadvantages posed by the Internet. In addition, students were reminded of the basic principles of network security, as well as the principles of cultural and proper use of Internet- Netiquette.
The point of the meeting was to work out with the students the saying that:
The Internet is useful, but not always safe.
It is the user who selects the positive or negative content.
REMEMBER !!!
INTERNET IS FOR YOU, BUT ALWAYS USE IT REASONABLY.

 

dodała: Katarzyna Orzech