„Ratujemy i Uczymy Ratować”

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – w ramach akcji „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Konkurs był podzielony na 3 etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w kwietniu.  Nasi uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat edukacyjny na temat pierwszej pomocy. Organizatorom spodobał się nasz pomysł i tym samym dostaliśmy się do drugiego etapu.  W tym etapie należało wykazać się nie tylko sprawnością manualną, lecz również kreatywnością oraz znajomością zasad gier edukacyjnych. Po pracowitych tygodniach tworzenia gry „Ratuj, kto może” i wysłaniu jej do siedziby WOŚP z niecierpliwością czekaliśmy na ogłoszenie wyników. Gdy nadszedł dzień, kiedy poinformowano nas, że nasza gra przeszła do finału, wszyscy ogromnie się ucieszyli!
Dnia 3-go czerwca nasza reprezentacja, w której skład wchodzą uczniowie klasy II pojedzie do Warszawy. Tam odbędzie się gra miejska. Trzymamy mocno kciuki za naszych małych ratowników!

 

dodała:Agnieszka Grochla

 

„We rescue and teach to rescue”

In this school year our school first took part in the competition organized by the Great Orchestra of Christmas Charity – within the „We Rescue and Teach to Rescue” action. The competition was divided into 3 stages. The first stage began in April. Our students had the task of making an educational poster about first aid. The organizers liked our idea and we got to the second stage. At this stage it was necessary to demonstrate not only manual skills but also creativity and knowledge of the principles of educational games. After hard-working weeks of creating the game „Rescue, whoever can” was sent to the WOŚP headquarters, we waited impatiently for the results. When the day came when we were informed that our game was going to the finals, everyone was very happy!
On 3 June our team, which consists of second grade students, will go to Warsaw. There will be a city play. We keep our fingers crossed for our little rescuers!

 

dodała: Katarzyna Orzech