Ogólnopolski Konkurs Zuch

wpis w: Szkolne | 0

W marcu 2017 roku uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich  wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Zuch i Zuch z języka angielskiego. 

Konkurs Zuch polegał na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdzał znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Obydwa konkursy rozwijały wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci. Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności. Organizatorem konkursu było Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

Laureatem konkursu został  Jakub  Ottawa z klasy 3 b.

Pozostali uczniowie otrzymają – Dyplomy uznania.

Wszystkim uczestnikom z całego serca gratulujemy bardzo dobrych wyników !

dodała: Gabriela Dworaczek

 

National ”Zuch” Competition
In March 2017 students from the first, second and third grades took part in the National ”Zuch” Competition and ”Zuch” Competition in English.
The ”Zuch” competition consisted of an integrated test to be solved by students on their own and it varied according to grades. The content of the tests was adapted to the current curriculum and included elements of Polish, socio-economic and mathematical education.
The Zuch competition in English checked the knowledge of vocabulary and basic phrases. Both competitions developed the imagination and creative thinking of children. Competition tests included 21 questions of different difficulty levels. The competition was organized by the Education Center in Warsaw.
The winner of the competition was Jakub Ottawa from class 3 b.
Other students will receive – Diplomas of recognition.
We all congratulate all participants for their great results.

 

dodała: Katarzyna Orzech