Uczymy się nie tylko na lekcjach

wpis w: Klasowe, Komunikat | 0

Dnia 12 maja uczniowie klas 6–tych wzięli udział w ciekawej lekcji historyczno–regionalnej w Ślaskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Pierwszym punktem lekcji była wizyta w Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”, gdzie uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego górnicy noszą  pióropusze w czako oraz ile guzików jest w mundurze górniczym i dlaczego tylko tyle, jak wyglądała praca górników dawniej i dziś, ale przede wszystkim poznali wydarzenia pacyfikacji kopalni „Wujek”. Mieli oni okazję spotkać się ze świadkiem tamtych wydarzeń i zobaczyć dokumentalny film poświęcony wydarzeniom, do których doszło w kopalni 16 grudnia 1981 roku. Następnie wzięli udział w grze miejskiej dotyczącej stanu wojennego. Gra odbyła się w Parku Kościuszki. Rywalizacja, sprawdzenie swojej wiedzy, ale przede wszystkim dobra zabawa – tak wyglądała nietypowa lekcja historii.

Dziękujemy p. A. Lasoń – Wołowiec, p. K. Rajcy i p. A. Grochli za opiekę. Zajęcia zorganizowała A. Rabenda.

dodała: Aleksandra Rabenda

 

We learn not only on lessons

On 12 May, 6th grade students took part in an interesting historical-regional lesson at the Silesian Center of Freedom and Solidarity in Katowice. The first point of the lesson was a visit to the Museum of the „Wujek” Coalmine Remembrance Museum, where students learned, why coalminers wear plumes in chako and how many buttons are in the miners uniform and why, how does miners’ work looked like in the past and today, but most of all they learnt about the pacification of the mine „Wujek”. They had the opportunity to meet witnesses of those events and to see a documentary film devoted to the events that took place at the mine on December 16, 1981. Then they took part in the urban martial law game . The game was held in Kosciuszko Park. Rivalry, checking your knowledge, but first and foremost fun – this was an unusual history lesson.
Thank you Ms. A. Lasoń – Wołowiec, K. Rajca and A. Grochla for your care. The classes were organized by A. Rabenda.

 

dodała: Katarzyna Orzech