Konkurs z nagrodami

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

Konkurs z nagrodami!

od 04 do 12 września

ogłaszamy wielki konkurs – zbiórka surowców wtórnych (makulatura, puszki)

 

Surowce wtórne zbieramy

do 12 września czyli wtorku.

Konkurs jest elementem projektu edukacyjnego

„Już wiem – jak żyć zdrowo

i ekologicznie”

 

Bądź eko 🙂 – przyłącz się do nas!

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

Competition with prizes

 

Competition with prizes!
from 04 to 12 September
We announce a big competition – collection of secondary raw materials (waste paper, cans)
Secondary raw materials are collected
until September 12, that is Tuesday.
The competition is part of the educational project
„I already know how to live healthy
and ecologically ”
Be eco – join us!

 

dodała: Katarzyna Orzech