„RÓŻANIEC MILIONA DZIECI” – OGÓLNOŚWIATOWA MODLITWA ZA DZIECI W SYRII

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

18 października o godz. 9.00 czasu lokalnego, uczniowie naszej szkoły oraz dzieci na całym świecie z 69 krajów modliły się na różańcu w intencji swoich rówieśników w Syrii. Pomysł modlitewnej kampanii zrodził się w 2005 r. w stolicy Wenezueli, Caracas. Wychowawczyni jednej z klas, której uczniowie odmawiali różaniec zachęcała: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”. Było to nawiązanie do słów św. Ojca Pio, który powiedział: „Gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. W niedługim czasie ta akcja została rozpropagowana na cały świat. Milusińscy naszej szkoły „wykonali to zadanie” wzorowo. Wielki entuzjazm wyrażony tekstem podniosłej piosenki ukazał szczery żar rozmodlonych dziecięcych serduszek.

„Modlę się o pokój w moim sercu,

na całym świecie i w każdym miejscu.

Wojna jest zła, wojna jest zła,

Nieważne nie, kto rację ma.

Wojna jest zła, wojna jest zła,

Szczęśliwy ten, kto pokój ma”.

 

dodała: Halina Dobek

 

„ROSARY OF MILLION OF CHILDREN” – WORLDWIDE PRAYER FOR CHILDREN IN SYRIA
October 18
th at 9.00 local time, our school children and children from all over the world from 69 countries prayed on the rosary for their peers in Syria. The idea of ​​a prayer campaign was born in 2005 in the capital of Venezuela, Caracas. The teacher of one of the class, whose students were praying on the rosary, said, „Imagine how wonderful it would if one million children prayed at the same time on the rosary. Then the world would certainly change for the better. ” It was a reference to the words of Saint Father Pio, who said, „If one million children prayed on the rosary, then the world would be filled with peace.” Soon this action was spread to the whole world. The small ones from our school „performed this task” exemplary. Great enthusiasm, expressed in the lyrics of the sublime song, showed the sincere emotion of the praying children’s hearts.
„I pray for peace in my heart,
all over the world and in every place.
War is evil, war is evil,
No matter, who’s right
War is evil, war is evil,
Happy are those who live in peace „

dodała: Katarzyna Orzech