OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

20 listopada br. przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka ma przypominać szczególną rolę Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastyczno – literackim, jak również wysłuchali prelekcji V-ce Dyrektor Pani Joanny Szyszkowskiej – Solisz.  Wielką radość uczniom klas starszych sprawiło wypisywanie haseł i praw dziecka na kolorowych balonach, które zostały wywieszone na zewnątrz budynku szkolnego.

Wyniki konkursu plastycznego:

Uczniowie klas młodszych

I miejsce – Justyna Baranek z klasy 0 oraz Dawid Cisowski z klasy 1a

II miejsce – Julia Densław z klasy 0 oraz Oliwia Jachna z klasy 1a

III miejsce – Emilia Pyka z klasy 0 oraz Nikola Swoboda z klasy 1a

Uczniowie klas starszych

I miejsce – Julia Zawadzka-Woźniak z klasy 7a

II miejsce – Filip Wawrzyniak z klasy 5a

III miejsce – Patrycja Leśniewska z klasy 4c oraz Wiktoria Zmierczak z klasy 5b

Wyniki konkursu literackiego:

I miejsce ex aequo: Amelia Malinowska oraz Wiktoria Zmierczak z klasy 5b

 

Serdecznie gratulujemy

 

dodała: Halina Dobek

 

HE CELEBRATIONS OF THE NATIONAL CHILD’S RIGHTS DAY
On November 20
th was the 25th anniversary of the enacting of the Convention on the Rights of the Child. Establishing 20 November as the National Day of Children’s Rights is to recall the special role of Poland – the initiator of the Convention – in creating a global system for the protection of the rights of the child. On this occasion the students of our school participated in the literary and artistic contest as well as listened to the lecture of our Deputy Director Ms Joanna Szyszkowska – Solisz. It was a great joy for the higher grades students to write down the children’s slogans and rights on the colorful balloons that were posted outside the school building.
Results of the art competition:
Junior class students
1st place – Justyna Baranek from class 0 and Dawid Cisowski from class 1a
2nd place – Julia Densław from class 0 and Oliwia Jachna from class 1a
3rd place – Emilia Pyka from class 0 and Nikola Swoboda from class 1a
Pupils from the higher grades:
1st place – Julia Zawadzka-Woźniak from class 7a
2nd place – Filip Wawrzyniak from class 5a
III place – Patrycja Leśniewska from class 4c and Wiktoria Zmierczak from class 5b
The results of the literary competition:
I place ex aequo: Amelia Malinowska and Wiktoria Zmierczak from class 5b
Congratulations.

 

dodała: Katarzyna Orzech