Wycieczka do Parku Śląskiego

wpis w: Informacje, Klasowe | 0

10 listopada 2017r. uczniowie klasy 5a i 5b brali udział w wycieczce do Parku Śląskiego. Po drodze do siedziby Fundacji „Park Śląski” poznali krótką historię powstania tego miejsca. Podczas zajęć zorganizowanych przez Fundację uczniowie zostali zapoznani z drzewostanem, jaki znajduje się w parku. Dendrolog pokazywał jak rozróżniać różne rodzaje dębów, sosen i innych drzew. Mogliśmy również oglądać ślady działalności dzików. W drugiej części zajęć uczniowie w grupach dokonywali pomiarów wysokości cząsteczek pyłów czyli tzw. smogu w kilku miejscach parku. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać zwiększaniu się smogu i jakie są jego skutki. W drodze powrotnej przeszliśmy obok ukończonego Stadionu Śląskiego.

 

dodała: Jadwiga Pieczyńska