Nowe książki do biblioteki

wpis w: Biblioteka, Informacje, Szkolne | 0

Miło nam Państwa poinformować, że zostaliśmy zakwalifikowani do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Jest to program rządowy skierowany do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Ma on na celu wspieranie bibliotek w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 zł. jest to wkład własny otrzymany z Urzędu Miasta Chorzów.

Zapraszam wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców – do zgłaszania w bibliotece propozycji zakupu książek. Można to zrobić mailowo ( bibliofilek111@gmail.com) lub osobiście.

 

dodała: Bożena Szczyrbowska

 

New books for the library
We are pleased to inform you that we have been qualified for the „National Readership Development Program”. It is a government program aimed at school and pedagogical libraries. It aims to support libraries in developing students’ interests by promoting and supporting the reading of children and youth, including the purchase of literary and publishing novelties. We received financial support for the school library in the amount of PLN 15,000.00, of which PLN 3,000.00 this is the contribution received from the Chorzów City Hall.
I invite everyone – students, teachers and parents – to submit proposals for the purchase of books in the library. This can be done via e-mail (bibliofilek111@gmail.com) or in person.

 

dodała: Katarzyna Orzech