Wielka Zbiórka Książek 

wpis w: Informacje, Szkolne | 0
 
Nasza szkoła włącza się w działania Fundacji Zaczytani.org i organizuje Wielką Zbiórkę Książek. Zachęcamy do oddania książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rok wydania powyżej 2000 roku). Zebrane książki zostaną przekazane Fundacji Zaczytani.org, która zorganizuje biblioteki w szpitalach. 
Akcja trwa do 20.05. Książki można zostawiać na parterze szkoły, w specjalnie oznaczonym miejscu.
 
dodała: Anna Domżalska  

 

Great Book Collection
Our school joins the activities of the Zaczytani.org Foundation and organizes the Great Book Collection. We encourage you to donate books for children, teenagers and adults (year of publication after year 2000). Collected books will be handed over to the Zaczytani.org Foundation, which will organize libraries in hospitals.
The action lasts until 20 May Books can be left on the school’s ground floor, in a specially marked place.

dodała: Katarzyna Orzech