Julia Zawadzka-Woźniak w finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Orzeł Biały-Nasza Duma”

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

7 maja w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu plastycznego „Orzeł Biały-Nasza Duma”, zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Julia Zawadzka-Woźniak, uczennica klasy VIIa naszej szkoły została zaproszona  na tę uroczystość wraz z opiekunem przez Senatora Leszka Piechotę, a jej praca zaprezentowana na finałowej wystawie prac w Senacie RP pośród 200 innych prac z 80 szkół z całej Polski. W konkursie „Orzeł Biały-nasza duma” wzięło udział 2500 placówek oświatowych, nadesłano 10 000 prac. Praca Julii wymagała precyzji, cierpliwości i była bardzo czasochłonna. Julia na jej wykonanie poświęciła większość ferii zimowych. Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego, pyszny obiad w Nowym Domu Poselskim, a całość imprezy ukoronowano zwiedzaniem Zamku Królewskiego w Warszawie. Gratulujemy naszej Julii pomysłu, talentu oraz sukcesu. Zaś rodzicom a szczególnie mamie Pani Bożenie gratulujemy córki Julii, która jest finalistką bardzo wielu konkursów ogólnopolskich oraz wojewódzkich.

 

dodała: Halina Dobek

 

Julia Zawadzka-Woźniak in the final of the National Art Contest „White Eagle – Our pride”
On the 7th of May in the Polish Senate, the final gala of the artistic competition „White Eagle-Our Duma” was held, organized on the occasion of the 100th anniversary of Poland’s independence. Julia Zawadzka-Woźniak, a student of class VIIa of our school, was invited to this ceremony by Senator Leszek Piechota, and her work was presented at the final exhibition of works in the Senate of the Republic of Poland among 200 other works from 80 schools from all over Poland. In the „White Eagle-Our Pride” competition, 2,500 educational institutions took part, 10,000 entries were sent. Julia’s work required precision, patience and was very time-consuming. Julia devoted most of her winter holidays to her performance. The ceremony was graced by a concert of patriotic songs performed by the Warmian-Masurian Garrison choir, a delicious dinner at the New Deputies’ House, and the whole event was ended off with a visit to the Royal Castle in Warsaw. Congratulations to Julia for the idea, talent and success. And to her parents we congratulate such a daughter, who is a finalist of many national and provincial competitions.

 

dodała: Katarzyna Orzech