Pierwsza pomoc przedmedyczna na festynie

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

Nasi najmłodsi ratownicy nie tylko uczą się jak najlepiej udzielać pierwszej pomocy, ale również wykorzystują swoją wiedzę do tego, aby uczyć jej swoich kolegów, koleżanek a nawet dorosłych. W ramach festynu rodzinnego zorganizowanego na terenie naszej szkoły, uczniowie, którzy regularnie biorą udział w zajęciach z pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy, uczymy ratować” pokazali jak istotne, a zarazem jak dziecinnie łatwe jest to zadanie!

 

dodała: Agnieszka Grochla

 

First premedical help at the festival
Our youngest rescuers not only learn how to best provide first aid, but also use their knowledge to teach their colleagues and even adults. As part of a family festival organized in our school, students who regularly participate in first aid classes as part of the program „We rescue, we teach you how to rescue” showed how important and at the same time how easy it is!

 

dodała: Katarzyna Orzech