Znowu bijemy rekord z WOŚP

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest już z nami od wielu lat. Dzięki czemu dzieciak naszej szkoły mają szansę uczyć się pierwszej pomocy. Jak co roku bierzemy również udział w biciu  rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Akcja ta odbędzie eis 16 października. 

 
dodała: Agnieszka Grochla
 

We are breaking the record with the Great Orchestra of Christmas Charity again
The Educational Program „We rescue and teach rescuing” has been with us for many years. Thanks to that, our school kids have a chance to learn first aid. As every year, we also take part in the record breaking in the simultaneous running of cardiopulmonary resuscitation for as many people as possible. This action will take place on October 16.

 
dodała: Katarzyna Orzech