Pamiętamy o wielkich Ślązakach

wpis w: Informacje, Szkolne | 0
Doceniamy ich heroiczna walkę dla Ojczyzny. Staramy się być współczesnymi patriotami.
25 października odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanych nagrobków powstańców śląskich spoczywających na starym cmentarzu przy ulicy J. Kalusa w Chorzowie Starym. Reprezentanci klasy 7 a, złożyli kwiaty na grobach.
 
dodała: Magdalena Grzesik
 
We remember the great Silesians
We appreciate their heroic struggle for the Homeland. We try to be modern patriots.
On October 25, the ceremony of concecration the restored tombstones of Silesian insurgents resting on the old cemetery in J. Kalus Street in Chorzów Stary was held. Representatives of class 7 a, laid flowers on the graves.
 
dodała: Katarzyna Orzech