Wielkie bicie rekordu w resuscytacji-krążeniowo-oddechowej

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

16 Października o godzinie 12.00 odbyło się ogólnopolskie wielkie bicie rekordu w oddechach i uciskach ratowniczych pod patronatem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jest również jest pomysłodawcą programu edukacyjnego dla dzieci „ Ratujemy i uczymy ratować”. Ideą tego wydarzenia jest zachęcenie jak największej liczby osób do wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez 30 min. Dzięki temu wiedza i umiejętności praktyczne mają dotrzeć do jak największej liczby ludzi, aby w razie wypadku każdy człowiek potrafił udzielić podstawowej pomocy przedmedycznej. W naszej szkole 23 uczniów podjęło wezwanie i tego dnia udowadniało, że udzielanie pierwszej pomocy jest nie tylko wiedzą niezbędną, ale również jest dziecinnie łatwe.  

 

dodała: Agnieszka Grochla

 

Big record breaking in cardiopulmonary resuscitation
On October 16 at 12.00 there was a nationwide record breaking in cardiopulmonary resuscitation under the patronage of the Great Orchestra of Christmas Charity Foundation, which is also the originator of the educational program for children „We rescue and teach how to rescue” The idea of this event is to encourage as many people as possible to perform cardiopulmonary resuscitation for 30 minutes. Thanks to this, knowledge and practical skills are to reach as many people as possible so that in case of an accident every person can provide basic first aid. In our school, 23 students took up the challenge and that day proved that giving first aid is not only indispensable knowledge, but it is also a piece of cake.

 

dodała: Katarzyna Orzech