Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Pragniemy przypomnieć, iż bez względu na strajk pracowników oświaty

w dniach 15.04 – 17.04.2019r. odbywają się w całym

kraju egzaminy końcowe uczniów klas 8.

W tych dniach zgodnie z kalendarzem roku szkolnego nie

odbywają się zajęcia lekcyjne dla pozostałych uczniów,

tj. klas 0 – VII.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom, których

rodzice nie są w stanie zapewnić jej we własnym zakresie.

Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji poprzez Librusa

lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem

32 249 83 99.

W dniach 18.04 – 19.04 oraz 23.04 trwa przerwa

świąteczna i zajęcia lekcyjne nie odbywają się.