Rekrutacja do projektu pt. „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

wpis w: Komunikat | 0

 

Uczniowie i Uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, spełniający warunki określone w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ChemiK – Chemia + Kompetencje”  proszeni są o dostarczenie do dnia 17.09.2019 r.,  podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA KANDYDATA DO PROJEKTU „ChemiK – Chemia + Kompetencje”

Dokument należy dostarczyć do Koordynatora ze strony szkoły: pani Sylwii Krawczyk

Informacje na temat Projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie: http://chemia.us.edu.pl/chemia/pracownik/projekt-chemik/projekt-chemik

 

Recruitment to Project „Chemist – Chemistry + Competences”
Pupils interested in participating in the Project, who meet the conditions set out in the REGULATIONS OF RECRUITMENT AND PARTICIPATION IN THE PROJECT „Chemist – Chemistry + Competences” are asked to submit by 17.09.2019 signed by parents / legal guardians
APPLICATION FORM FOR THE CANDIDATE FOR THE „Chemist – Chemistry + Competence” PROJECT
The document should be delivered to the Coordinator on the part of the school: Ms. Sylwia Krawczyk
Information about the Project and recruitment can be found at: http://chemia.us.edu.pl/chemia/pracownik/projekt-chemik/projekt-chemik

 

dodała: Katarzyna Orzech