Żywa Biblioteka

wpis w: Biblioteka, Informacje | 0

Grupa naszych uczniów z klasy 8a wzięła udział, w ramach akcji  Wolność Czytania zorganizowanej przez Urząd Miasta Chorzów, w spotkaniu Żywa Biblioteka. To dosyć nietypowa biblioteka, bo książkami są ludzie, którzy opowiadają o swojej inności, otwierają się przed swoim „czytelnikiem – rozmówcą”. Celem spotkania jest zmierzenie się ze stereotypami i uprzedzeniami wobec inności. 

 

dodała: Bożena Szczyrbowska

 

Living Library
A group of our students from class 8a took part, within the Freedom of Reading action organized by the Chorzów City Hall, in the Living Library meeting. This is a rather unusual library, because people play the role of books who talk about their alterity, open up to their „reader – interlocutor”. The purpose of the meeting is to face stereotypes and prejudices against alterity.

 

dodała: Katarzyna Orzech