Zwierzęta domowe w klasie 1a

wpis w: Informacje, Klasowe | 0

W minionym tygodniu klasa 1a omawiała temat „Zwierzęta domowe”. Nie były to jednak tylko zajęcia teoretyczne. Udało się nam zaprosić prawdziwe zwierzątka z ich dorosłymi opiekunami. Najpierw odwiedził nas Tata Ani z
dwoma królikami: nowozelandzkim białym o imieniu Śnieżka i olbrzymem belgijskim, który naprawdę był olbrzymi. Dzieci mówiły, że ich pies jest mniejszy. Następnego dnia Mama drugiej Ani przyprowadziła do szkoły psa
rasy Husky. Piękny i mądry pies pokazał nam nawet jak staje na dwóch łapach i tańczy z Anią. Na zakończenie tygodnia spotkaliśmy się z Mamą Wojtka i ich małym domowym zoo. Był u nas ich piesek, świnka morska i patyczak. Wszystkie spotkania nauczyły nas jak dbać o zwierzątka, jak się nimi opiekować, czym karmić. Wiemy, że posiadanie zwierząt w domu to duża odpowiedzialność a nie zabawa.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom i naszym kochanym zwierzątkom!

 

dodała: Agata Nowak

 

Pets in class 1a
Last week, class 1a discussed the topic „Pets”. However, these were not only theoretical classes. We were able to invite real animals with their adult guardians. First, we were visited by Ania’s dad with two rabbits: a New Zealand white rabbit named Śnieżka and a Belgian giant who was really huge. The children said their dog was smaller. The next day, anothe Ania’s mum brought a dog to school of Husky breed. Beautiful and smart dog even showed us how he stands on two legs and dances with Ania. At the end of the week, we met with Wojtek’s mum and their small home zoo. We had their little dog, guinea pig and stick insect. All meetings taught us how to care for animals and feed them. We know that having animals at home is a big responsibility, not fun.
Once again, thank you to all parents and our beloved animals!

 

dodała: Katarzyna Orzech