Programowanie i kodowanie

wpis w: Klasowe, Szkolne | 0

Klasa 1a uczestniczy w projekcie „Zaprogramuj przyszłość#48”, które dotyczą programowania i kodowania, czyli umiejętności bardzo ważnych i wartościowych w dzisiejszych czasach.

29 stycznia odbyły się już drugie zajęcia w tym temacie. Za pierwszym razem uczyliśmy się wydawać instrukcje słowne robotowi, czyli pani Agacie. A dziś klasa doświadczyła tego, że instrukcje i polecenia słowne
można łatwo zastąpić obrazkami. Tworzyliśmy historie w oparciu o kości Story Cubes oraz opowieści z klocków z maty edukacyjnej. Stworzyliśmy zakodowany taniec a odkodowując strzałki tańca „Letkajenka”, potańczyliśmy w rytm wesołej muzyki.

Niecierpliwie czekamy na kolejne zajęcia.

 

dodała: Agata Nowak

 

Programming and coding

Class 1a participates in the „Program the Future # 48” project, which deals with programming and coding, which are very important and valuable skills these days.

Second classes on this topic were already held on January 29. The first time we learned to give verbal instructions to the robot, that is Mrs. Agata. And today the class experienced that the instructions and verbal commands can be easily replaced with pictures. We created stories based on Story Cubes and blocks from educational mats. We created a coded dance and, by decoding the dance arrows „Letkajenka”, we danced to the rhythm of cheerful music.

We look forward to the next class.

 

dodała: Katarzyna Orzech